Termin 7    CREN    Fråga 1355

Avstängd pyelit definieras som ett helt eller delvis avstängt urinflöde p.g.a. hinder i urinvägarna i kombination med infektion. Hur avlastar man en avstängd pyelit?

Akut avlastning görs antingen genom perkutan nefropyelostomi (PNP) på röntgen eller uretärstent (pigtail) på operationsavdelningen då det är den viktigaste åtgärden, tillsammans med antibiotika, för att tidigt förekomma eller reversera en sepsis hos en patient med avstängd pyelit samt minska risken för en permanent skada på njuren.

Nefropyelostomi/nefrostomi/pyelostomi
Uretärstent

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in