Termin 7    CREN    Fråga 1349

Du träffar en patient som ligger inne med 7 poäng i AIR-score. När använder man AIR-score?

AIR-score (Appendicitis Inflammatory Response score) är ett verktyg för att bedöma hur sannolikt det är att en appendicit föreligger. Patienten kan få mellan 0 och 12 poäng.

Prova lek runt med verktyget här:
https://verktyg.internetmedicin.se/kalkylatorer/air-score?ref=1

AIR-score

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in