Termin 7    Gen    Fråga 1333

Pazopanib rekommenderas vid njurcancer, vad har den för verkningsmekanism?

Njurcancer har utbredd neoangiogenes vilket gör att anti-VEGF behandling förordas som palliativ behandling. Pazopanib är en tyrosinkinashämmare (TKI) som förhindrar signalering i intracellulära signalkedjor som är nödvändiga för proliferation och angiogenes. Pazopanib är riktad mot VEGFR-1, -2, -3, PDGFR-α och -β samt c-Kit.

Läkemedel med ändelsen -nib är inhibitorer.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in