Termin 7    CREN    Fråga 1325

I samband med narkos har en narkossyster dragit upp pentotal, fentanyl och suxametonium. Vad är suxametonium?

Suxametonium, eller succinylkolin, är ett depolariserande muskelrelaxantia som binder till nikotinerga acetylkolinreceptorn på skelettmusklers motorändplattor. Preparatet utlöser en aktivering av motorändplattor som ses som okoordinerade muskelryckningar. Molekylen släpper sedan inte från sin bindningsplats utan förblir bunden och hämmar således kontraktion utlöst av nya nervsignaler med frisättning av acetylkolin.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in