Termin 7    CREN    Fråga 1303

Vilken är den klassiska triaden för opioidöverdosering?

Den klassiska triaden vid opioidöverdosering är mios (små pupuller), andningsdepression (långsam andning) och medvetandepåverkan (sedering eller medvetslöshet).

Dessa tre parametrar är kliniskt mycket viktiga att ha koll på. Antidoten som ges vid opioidöverdosering är Naloxon.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in