Termin 7    Gen    Fråga 1285

Vilka av följande är vanliga biverkningar vid cancerbehandling med checkpointhämmare?

De vanligaste biverkningarna vid cancerbehandling med chekpointhämmare (immunoterapi, i dagsläget (mars 2021) inkluderande CTLA-4-hämmare, PD-1-hämmare och PD-L1-hämmare) är fatigue, ledvärk, hypothyreos, hudutslag, kolit och hepatit.

Andra, mindre vanliga biverkningar är totalt utslagen benmärgsfunktion, cerebrit och fettcellselimination.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in