Termin 7    CREN    Fråga 1274

Karin, 64 år med en välskött diabetes mellitus typ 2 ska genomgå en kolektomi. Vi gör en ASA-bedömning och kommer fram till att Karin är i ASA-klass... ?

Karin är i ASA- (American Society of Anesthesiologists) klass 2. Denna klass hamnar personer med lindrig systemisk sjukdom i, ex. de med en välreglerad diabetes mellitus typ 2.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in