Termin 5    VF    Fråga 895

Hur kan man minska risken för confounding när man genomför en klinisk studie?

Randomisering är mycket användbart och minskar risken för confounding. Bör alltid användas när man genomför kliniska studier.

När man gör stratifierade analyser minskar man inte risken för confounding, utan man kontrollerar för confounding i efterhand.

Att ha en kvalitativ ansats eller att minska antalet individer i studien minskar inte risken för confounding.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in