Termin 5    VF    Fråga 882

Vilken statistiskt jämförelse är passande för att upptäcka en skillnad mellan två grupper där variabeln i fråga inte är normalfördelad?

Mann-Whitney U är ett icke-parametriskt test som används när man jobbar med en icke-normalfördelad variabel. T-test och ANOVA är parametriska test och Spearman används för att undersöka korrelation.

0%
0 av 26 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in