Termin 5    NSPR    Fråga 1529

Vid neurologiskt status inspekteras reaktion vid direkt och indirekt ljus i ögonen. Vilken reaktion påverkas av högersidigt avbrott i n. opticus?

Om höger sidas n. opticus är helt av och inte kan förmedla ljussignaler kommer varken högerögats direkta ljusreaktion eller vänsterögats indirekta ljusreaktion att fungera. Således: högersidig direkt + vänstersidig indirekt ljusreaktion försvinner.

Om man däremot lyser i vänsterögat kommer det blinda högerögats pupill och vänsterögats pupill att kontrahera.

Ljusreflexen

0%
0 av 78 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in