Termin 5    VF    Fråga 894

Vad innebär positiv "likelihood ratio" (LR+)?

Positiv likelihood ratio räknas ut genom följande formel: sensitivitet/(1-specificitet). Förenklat kan man säga att man bestämmer "hur många gånger mer sannolikt är det att en person med ett resultat som visar sjukdom faktiskt är sjuk, än att samma person är frisk". Varierar mellan 1 och oändligheten.

Negativ likelihood ratio (LR-) räknas ut genom följande formel: (1-sensitivitet)/specificitet. Innebörden är motsatsen till LR+. "Hur mycket mindre sannolikt är det att en person med ett resultat som visar avsaknad av sjukdom faktiskt är sjuk, än att samma person är frisk". Varierar mellan 0 och 1.

Sannolikheten att en person har en viss sjukdom, innan ett diagnostiskt test utförs kallas pre-test probability.

Sannolikheten att en person har en viss sjukdom, efter ett diagnostiskt test har utförts kallas post-test probability.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in