Termin 5    NSPR    Fråga 863

Vad är läkemedlet pregabalins huvudsakliga verkningsmekanism gällande analgesi (smärtlindring)?

Pregabalins (också kännt som Lyrica) tillhör gruppen Gabapentinoider/antikonvulsiva/antiepileptika och har modulering av calciumkanaler presynaptiskt i ryggmärgens dorsalhorn som huvudsakliga verkningsmekanism.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in