Termin 5    NSPR    Fråga 833

Vilka två delar av hjärnan är speciellt viktiga för automatisk känsloreglering?

rACC = "rostrala anteriora cingulate-cortex"
vmPFC = "ventromediala prefrontalcortex"
lPFC = "laterala prefrontalcortex"
dmPFC ="dorsomediala prefrontalcortex"

Både rACC och vmPFC har genom bl.a. djurstudier visat sig vara mycket viktiga för automatisk känsloreglering, ex. "fear extinction".

lPFC och dmPFC är viktiga för medveten känsloreglering, ex. vid "cognitive reappraisal".

Fel/skador i dessa system ger en minskad förmåga att hämma insula och amygdala och därmed kan man inte reglera känslor lika bra.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in