Termin 3    CREN    Fråga 392

Vilket värde i en dynamisk spirometri visar om en patient har KOL eller inte?

FEV1/FVC efter bronkdilatation (och möjligtvis kortisoninhalation) ska vara < 0,7. Dvs. ingen markant förbättring sågs trots medicinering.

0%
0 av 235 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 235 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in