Termin 3    CREN    Fråga 1400

Vad för typ av preparat är Metoprolol?

Det verksamma ämnet i tabletten Metoprolol är metoprolol, en betareceptorblockerare (betablockerare) som utövar sin funktion genom att blockera betaadrenerga receptorer (selektiv för beta1-receptorer), främst i hjärtat. Effekten blir långsammare puls, nedsatt kontraktilitet och därmed sänkt blodtryck. Indikationer för behandling med Metoprolol inkluderar hypertoni, akut hjärtinfarkt, supraventrikulära takykardier (exempelvis förmaksflimmer), hjärtsvikt och angina pectoris.

0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 232 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in