K3    CREN    Fråga 382

Vilket av följande läkemedel bör man sätta in när en patient har haft förmaksflimmer och varför?

Förmaksflimret gör att risken för proppbildning i förmaken (främst hjärtöronen) då blodet näst intill står stilla (ändrat flöde/stas är en del av Virchows triad). En propp som bildas här kan lossna och föras med blodet och i värsta fall ockludera kärl till hjärna, hjärta eller lungor. Trombyl innehåller ASA som hämmar COX-1 och därmed produktion av TxA2. Detta leder till minskad trombocytaktivering och minskad koagulation.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: