Termin 3    CREN    Fråga 309

Vad är definitionen av isolerad systolisk hypertoni?

Isolerad systolisk hypertoni innebär att endast det systoliska blodtrycket är förhöjt, vilket är vanligt hos äldre. Definieras som systoliskt > 140 mmHg och diastoliskt < 90 mmHg

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in