K3    PU    Fråga 1018

Vilken av följande sjukdomar/skador är INTE vanlig när man under längre tid utsatts för vibrationer i händer och fingrar?

Nervskador förekommer och ger symptom som domningar och stickningar.
Kärlskador förekommer och ger symptom som vita fingrar (Raynauds fenomen).

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 200 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in