Termin 3    CREN    Fråga 1008

Vid vilken av följande anemier tenderar MCV att ligga normalt?

Vid järnbristanemi blir erytrocyterna i regel små --> mikrocytär anemi.
Vid kobalaminbristanemi blir erytrocyterna i regel stora --> makrocytär anemi.
Vid en kombination av dessa två ses både små och stora erytrocyter vilket gör att MCV ofta ligger normalt.

Vid thalassemi ses i regel små erytrocyter --> mikrocytär anemi.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in