Termin 2    CREN    Fråga 977

Den så kallade Bohr-effekten (uppkallad efter den danske fysiologiprofessorn Christian Bohr, 1855-1911) beskriver hur...

Vid respiratorisk acidos sjunker pH vilket får syrgas att släppa från hemoglobinet. Rätt svar alltså: Respiratorisk acidos ger en högerförskjutning av hemoglobinets dissociationskurva, vilket minskar hemoglobinets affinitet för syrgas.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in