Termin 2    CREN    Fråga 451

Fysisk aktivitet, ex. vid löpning, kommer på längre sikt leda till remodellering av bl.a. hjärtmuskeln. Vilket av följande alternativ stämmer?

Hjärtmuskeln tillväxer excentriskt, vilket betyder att den inre kammar- och förmaksradien ökar. Detta ger en ökad hjärtrumsvolym. Väggtjockleken är i princip uteslutande oförändrad. Detta leder alltså till att den totala hjärtmuskelmassan ökar. I grund och botten är det volymbelastningen som uppstår vid fysisk aktivitet som leder till den excentriska hypertrofin (jmf. tryckbelastning som leder till koncentrisk hypertrofi).

0%
0 av 87 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in