K2    CREN    Fråga 456

I SA-noden finns celler med en speciell jonkanal i cellmembranet. Jonkanalen ger cellerna deras "pacemakerfunktion". Vad kallas kanalen?

HCN står för Hyperpolarization activated Cyclic Nucleotide gated channels. Man kan även kalla kanalerna för "pacemakerkanaler" eller "funny-current-kanaler". Genom kanalen strömmar främst natrium, men även mindre mängder kalium.

HBO är något helt annat.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 63 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in