Termin 2    CREN    Fråga 946

Sant/Falskt? - En hematopoetisk multipotent progenitor (MPP) har förmåga att dela sig många gånger och är mycket långlivad.

Progenitorcellerna är mer inriktade på att dela sig och differentiera vidare till celler som utvecklas till olika typer av mogna blodceller.

Hematopoetiska stamceller är däremot mycket långlivade och har förmågan att dela sig många gånger.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in