Termin 2    IBI    Fråga 913

Vad gäller för lymfocyter vid våra slemhinnor?

Vitamin A är viktigt för att lymfocyterna ska börja uttrycka homingreceptorer som bland annat α4β7 (finns många fler) som binder MADCAM1 på endotelcellerna och gör att lymfocyterna kan ta sig från blodet till rätt plats i slemhinnan.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in