Termin 2    NSPR    Fråga 830

Vilken signalsubstans utnyttjar huvudsakligen respektive del av ANS (autonoma nervsystemet) i preganglionära neuron vid omkoppling?

ANS (autonoma nervsystemet) består av sympatiska, parasympatiska och enteriska nervsystemet.

Preganglionärt använder både sympatiska och parasympatiska nervystemet acetylkolin som verkar på nikotinerg receptor. Postganglionärt använder sympatiska noradrenalin medan parasympatiska kör acetylkolin igen.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in