K2    CREN    Fråga 467

Upptaget av glukos, från primärurinen till tubulicellerna, är beroende av ett transportprotein. Vilket är detta transportprotein?

Dessa symporters förflyttar natrium från primärurinen (hög konc.) till tubulicellerna (låg konc.). Kraften bakom förflyttningen är alltså koncentrationsberoende. För varje natrium som flyttas "hänger en glukos med". Glukos förflyttas mot sin koncentration, från lägre till högre koncentration.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: