Termin 2    CREN    Fråga 454

När man tränar förändras fördelningen av hjärtminutvolymen. I vilket av följande organ/organsystem ser man störst skillnad om man jämför blodflödet (i ml/min) vid vila och vid hård fysisk aktivitet.

Det torde anses vara rimligt att just skelettmuskulaturens blodflöde förändras mest när man går från vila till fysisk aktivitet. Även hudens blodflöde ökar kraftigt, främst för kyla ned kroppen. Blodflödet som genom koronarkärlen ökar det med, dock inte lika kraftigt. Även hjärnan får mer blod vid fysisk aktivitet, men skillnaden mot vila är inte stor. Njurarna är ett av de få organen som får mindre blod vid träning.

Följande bild kan vara bra att ta en titt på

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in