Termin 2    CREN    Fråga 451

Fysisk aktivitet, ex. vid löpning, kommer på längre sikt leda till remodellering av bl.a. hjärtmuskeln. Vilket av följande alternativ stämmer?

Hjärtmuskeln tillväxer excentriskt, vilket betyder att den inre kammar- och förmaksradien ökar. Detta ger en ökad hjärtrumsvolym. Väggtjockleken är i princip uteslutande oförändrad. Detta leder alltså till att den totala hjärtmuskelmassan ökar. I grund och botten är det volymbelastningen som uppstår vid fysisk aktivitet som leder till den excentriska hypertrofin (jmf. tryckbelastning som leder till koncentrisk hypertrofi).

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in