K2    IBI    Fråga 449

Cytokiner som BAFF, APRIL, IL-10 och TGF-beta är viktiga i slemhinnans försvar av flera olika anledningar. Vilket alternativ stämmer?

Produktion av IgA är fördelaktigt då det är antikroppen med den bästa neutraliserande förmågan. Tillsammans med Treg-produktion förhindrar detta att kroppen reagerar allt för starkt på mikrober som normalt ska finnas i GI-kanalen och som är bra för oss. Försvaret blir därmed välbalanserat.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: