K2    IBI    Fråga 447

Nedan finns två viktiga anledningar till selektion av T-celler, viket alternativ tar upp dessa?

Autoreaktivitet är mycket negativt då det leder till att immunförsvaret reagerar på egna proteiner och således angriper friska celler och vävnadsstrukturer.

Självklart vill man att TCR ska binda till MHC då en T-cell som inte kan binda till MHC (och på så sätt aktiveras) är värdelös.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: