Termin 2    IBI    Fråga 445

Man skiljer på aktiv och passiv immunisering. Vad definierar aktiv immunisering?

Fördelen är ett skydd som varar mycket länge, ibland hela livet. Aktiv immunisering = vaccinering.
En del biverkningar förekommer, ibland får man feber, blir trött, öm i området för ev. injektion. De med mycket dåligt immunförsvar kan ibland inte bli vaccinerade med levande vaccin då de riskerar att bli infekterade.

Aktiv immunisering kan ske med både levande och avdödade patogener samt genom beståndsdelar av patogener, specifika proteiner etc.'

Retrograd vaccintransport? Vad är ens det? ;)

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in