Termin 2    NSPR    Fråga 231

Vilken muskel är inte en infrahyoidal muskler?

Musklerna löper mellan de punkter som ingår i namnen. M. claviculohyoideus existerar inte.

Minnesregel: "TOSS Me Gravy Spoon Darling" där TOSS är första bokstaven på infra- och MGSD på suprahyoidala musklerna.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in