Termin 2    NSPR    Fråga 228

På vilket ben finner man trochanter major?

Trochanter betyder utlöpare och finnes på femur/lårbenet. Det är en viktig infästningspunkt för ett flertal muskler, inkluderande gluteus medius, gluteus minimus, piriformis, obturator externus och obturator internus.

Det finns även en trochanter minor på femur.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in