K2    CREN    Fråga 118

Vilken av följande är inte en hjärtklaff?

Hålvenen/Vena cava har ingen klaff in till hjärtat. Hålvensklaffen är alltså rätt svar. Minnesregel för de existerande fyra:
Apple Pie To Me = Aortaklaffen, Pulmonalis, Tricuspidalisklaffen, Mitralisklaffen

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: