Termin 9    NSPR    Fråga 1491

Vilken av följande muskler tillhör INTE den intrinsiska larynxmuskulaturen?

M. omohyoideus tillhör den extrinsiska larynxmuskulaturen. Den intrinsiska larynxmuskulaturen består av 6 stycken muskler ansvariga för kontroll av ljudproduktion. De är döpta efter vad de fäster till; cartilago arytenoideae, cartilago cricoidea och cartilago thyroidea.

Den intrinsiska larynxmuskulaturen:

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in