Termin 9    NSPR    Fråga 1486

En patient som precis haft ett epileptiskt anfall säger att hon hade en konstig känsla i magen, som om hon åkte hiss. Vad kallas den konstiga känslan i magen för?

Känslan i magen kallas epigastric rising sensation. Detta är en känsla som börjar i magen och kan stiga i vågor upp över bröstet till halsen eller huvudet. Ibland beskriver patienter det som illamående eller matsmältningsbesvär, andra beskriver det som magsmärtor.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in