Termin 9    NSPR    Fråga 1477

Vid vilken mellanöresjukdom ser man vanligen en så kallad Carhart notch på audiogrammet?

En Carhart notch är ett tecken på ett audiogram som ses som en nedsatt benledningshörsel kring 2 kHz. Ser man en Carhart notch på ett audiogram ska man misstänka otoskleros. Luftledningen är samtidigt nedsatt, främst i de lägre frekvenserna.

Carhart notch

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in