Termin 9    NSPR    Fråga 1457

Vilken typ av polyneuropati är vanligast vid diabetes?

Vid diabetes är en smärtsam sensorisk polyneuropati vanligast. Patienterna upplever ofta nedsatt känsel i fötterna (känns som att "gå på kuddar"), parestesier (domningar, stickningar, pirrningar, känsla av värme eller kyla) och smärta.

Vid status upptäcker man både nedsatt sensorisk funktion (speciellt för vibration med stämgaffel) och nedsatta reflexer.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in