Termin 9    NSPR    Fråga 1425

Vad av följande är INTE ett symptom som vanligen ses samtidigt som akut staspapill?

Staspapill/papillödem är definitionsmässigt ett icke-inflammationsbetingat ödem i n. opticus papill, där n. opticus träder in i ögat. Staspapill beror på ökat intrakraniellt tryck vilket kan bero på hjärntumör, hjärnblödning, hjärnabscess etc. Vid stegrat intrakraniellt tryck uppstår ofta symptom som huvudvärk, illamående och kräkningar. Synfunktionsstörning är däremot inget vanligt symptom vid akut staspapill.

Vid kronisk staspapill kan däremot synnerven atrofiera, vilket leder till synfunktionsstörning, bl.a. synfältsdefekter.

Staspapill

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in