Termin 9    NSPR    Fråga 1415

Du har precis bedömt att Algot, 4 år, har en akut mediaotit. Algot fick ett cochleaimplantat när han var 2 år. Hur vill du behandla Algot?

Normalt behandlas barn mellan 1 och 12 års ålder med aktiv exspektans när de lider av akut mediaotit. I fall med komplicerande faktorer, bl.a. svår värk trots analgetikabehandling, missbildningar i ansiktsskelettet, cochleaimplantat, tidigare öronoperationer etc. ska i stället behandling med PcV (25 mg/kg x 3 i 5 dagar) sättas in.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in