Termin 4    ERL    Fråga 783

Vad är inte en orsak till hyperprolaktinemi?

Hyperprolaktinemi = Överproduktion i hypofysen, vilket ger förhöjd nivå av prolaktin.

Några orsaker är graviditet, amning, stresspåslag, beröring av bröstkorgen, prolaktinom, leversvikt, njursvikt,
dopaminantagonister, p piller mfl.

Dopaminagonister är alltså rätt svar och är också en behandling av hyperprolaktinemi. Dopaminantagonister ger däremot högt prolaktin då dopamin och prolaktin motverkar varandra.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in