Termin 4    GNM    Fråga 739

Diagnostiseringen av IBS är symptombaserad. Vilka standardiserade kriterier utgår man från idag? (augusti 2020)

Enligt Lacy et al. Gastroenterology 2016; 150:1393-1407 är kriterierna följande:

"Återkommande besvär av buksmärta under minst 1 dag per vecka de senaste 3 månaderna, symtomdebut för minst 6 månader sedan och som uppvisar minst två av följande tre karaktäristika:
1. Förändring med tarmtömning
2. Association med förändrad avföringsfrekvens
3. Association med förändrad avföringskonsistens"

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in