K4    GNM    Fråga 729

Vad kan med nästan 100% sannolikhet utesluta att en patient har celiaki?

Genom ett genetiskt test för HLA DQ 2/8, vilket om det saknas i praktiken utesluter celiaki/glutenintolerans.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in