K4    GNM    Fråga 722

Vilken är kliniskt den viktigaste antikroppen när man undersöker om en person har celiaki?

Gliadinantikroppar förekommer i princip alltid samtidigt som transglutaminasantikroppar men de är kända för att ge en hög andel falskt positiva svar.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 117 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 117 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in