Termin 4    IBI    Fråga 631

Varför ökar risken för pneumoni hos splenektomipatienter?

IgG2 är en mycket viktig undergrupp till IgG-antikroppar. Den har en speciell förmåga att binda till kapseln på de bakterier som vanligen orsakar pneumoni. Opererar man bort mjälten faller denna funktion bort.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in