Termin 4    GNM    Fråga 1100

Vilket av följande alternativ är INTE ett exempel på en extraintestinal manifestation av Crohns sjukdom?

Dermatitis herpetiformis är ett extraintestinalt symptom vid celiaki, inte vid Crohns sjukdom.

Irit, uveit, pyoderma gangrenosum, orala aftösa sår och artriter förekommer alla i större eller mindre utsträckning vid Crohns sjukdom.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in