Termin 4    GNM    Fråga 1084

När man utreder brist på folat/folsyra/vitamin B9 och kobalamin/vitamin B12 undersöker man ofta nivåerna av homocystein och metylmalonsyra. Vilket av följande påståenden stämmer?

Homocysteinnivåerna stiger både vid brist på folat och vid brist på vitamin B12 medan MMA-nivåerna (Från engelskans "MethylMalonic Acid") endast stiger vid brist på vitamin B12. Rätt alternativ är därmed "höga nivåer av homocystein och MMA talar för brist på vitamin B12 eller kombinerad brist på vitamin B12 och folat".

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in