Termin 11    Geriatrik    Fråga 1656

Vad säger regelverket beträffande körkortsinnehav vid demenssjukdom?

Demenssjukdom utgör hinder för körkortsinnehav. Vid lindrig demens kan dock innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort medges. Regelbunden uppföljning är då nödvändig.

Demens bör anses som lindrig om patienten har förmågan att föra ett självständigt liv med ett förhållandevis intakt omdöme.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in