Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1633

Hur många dagar är en antibiotikakur vid GAS-faryngotonsillit?

Om man väljer att behandla en verifierad grupp A-streptokocker (GAS)-faryngotonsillit med antibiotika är förstahandsvalet PcV (Fenoximetylpenicillin) 1 g x 3 i 10 dagar för vuxna och 12,5 mg/kg x 3 i 10 dagar för barn.

Vid penicillinallergi ges klindamycin, även denna kur varar i 10 dagar.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in