Termin 10    IBI    Fråga 1611

Vilket av följande virus kan man i de absolut flesta fall bota helt, medan resterande oftast eller alltid är kroniska?

Hepatit C är den enda av ovanstående virusinfektioner som går att bota. Obehandlad hepatit C kan på sikt leda till fibrosutveckling som i sin fullt utvecklade form innebär levercirrhos. I sena stadier av fibrosutvecklingen ökar även risken för hepatocellulär cancer.

För hepatit B och HIV finns emellertid bra antivirala läkemedel som trycker ner virusproduktionen. Denna behandling är livslång.

Profylaktiskt finns vaccin mot hepatit B, t.ex. Twinrix som täcker både hepatit A och B.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in