Termin 10    IBI    Fråga 1600

Ett melanom kan klassificeras enligt Breslow. Vad innebär Breslow?

Klassificering enligt Breslow anger tumörens tjocklek i millimeter mätt från tumörens högsta yta ner till de djupaste tumörcellerna. Vid ulceration mätt från ulcerationens bas ner till djupaste tumörcellerna.

Hög Breslow-tjocklek korrelerar med sämre prognos för patienten. Breslow avgör även vilken marginal man ska excidera med vid operation.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in